Izdelki
Family Care Company

Izjava o zasebnosti

Uvod

Ta izjava zasebnosti opisuje, kako podjetje SPLAT GLOBAL d. o. o., z maticno številko: 1037739476312 (v nadaljnjem besedilu: SPLAT), obdeluje osebne podatke, zbrane od vas v casu, ko obišcete in uporabljate storitve spletnih strani (v nadaljnjem besedilu: SPLETNE STRANI ), ki so v lasti in s katerimi upravlja SPLAT . Omenjene spletne strani:

www.splatglobal.com

lt.splatglobal.com

se.splatglobal.com

fi.splatglobal.com

fr.splatglobal.com

tr.splatglobal.com

es.splatglobal.com

de.splatglobal.com

pl.splatglobal.com

lv.splatglobal.com

et.splatglobal.com

it.splatglobal.com

si.splatglobal.com

ro.splatglobal.com

sr.splatglobal.com

cz.splatglobal.com

bg.splatglobal.com

ka.splatglobal.com

dk.splatglobal.com

Osebni podatki v zvezi s tem pomenijo vse podatke v zvezi s posameznikom, ki jih je mogoce neposredno ali posredno identificirati, še posebaj podatki, kot so: ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, eden ali vec dejavnikov znacilne za fizicno, fiziološko, genetsko, duševno, ekonomsko, kulturno ali druzbeno identiteto tega posameznika.

Obdelava pomeni vsako operacijo, ki se izvaja na osebnih podatkih, kot so zbiranje, belezenje, organizacija, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, iskanje, posvetovanje, uporaba, razkritje, prenos, razširjanje ali kakšno drugo razkritje, uskladitev ali kombinacija, omejitev, izbris ali unicenje.

Registracija za uporabo naših storitev in izdelkov

Obdelujemo osebne podatke katere nam aktivno omogocite, npr. Ko se registrirate pri nas, nam posredujete kontaktne podatke, pošljete zahtevo ali vprašanja, pripravite ali oddate narocila, dostopate do prenosov ali sklenete pogodbo o storitvi. Takšni osebni podatki lahko med drugim vsebujejo vaše ime, e-poštni naslov, kontaktne podatke, pripadnost podjetja, drzavo, podatke o zahtevi in ??narocilu.

SPLAT zbira in uporablja osebne podatke samo za zagotavljanje storitev, ki ste jih zahtevali, da si zabelezi kontaktne podatke, vas identificira in komunicira z vami. Podatki so uporabljeni za interakcijo z vami tudi v naših splošnih oddelkih za zahteve ali ko odgovarjamo na pritozbe in splošne povratne informacije, ki ste jih podali glede naših storitev ali ker smo imeli ali imamo sklenjeno pogodbo z vami. Za to je pravna podlaga clen 6 (1) 1 lit. b GDPR (tj. obdelava je potrebna za sklenitev ali izvajanje pogodbe z vami).

Kot primer pa lahko prav tako v stik z vami stopimo v zvezi z vašim zadovoljstvom z našimi izdelki in storitvami ter lahko izvajamo druge raziskave.

Uporabljamo osebne in kontaktne podatke katere posredujete ob registraciji, da vas neposredno obvešcamo o naših dodatnih izdelkih in storitvah , na primer z vašim e-poštnim naslovom se lahko narocite na prejemanje naše informativne e-pošte . Uporaba vaših osebnih podatkov za neposredno oglaševanje povezanih izdelkov in storitev je za nas kot ponudnika tega spletnega mesta upravicen interes, clen 6 (1) 1 lit. f GDPR.

Ce zelite, lahko kadar koli nasprotujete uporabi vaših osebnih podatkov za neposredno trzenje. Po tem se bomo vzdrzali kakršne koli obdelave, v kolikor je povezana s takimi nameni. O svojem ugovoru nas lahko obvestite tako, da pošljete obrazec na ecdm@splatglobal.com . Lahko pa se odjavite iz te storitve prek povezave, ki je navedena v vsakem e-poštnem sporocilu.

Vaše osebne podatke obdelujemo, kolikor je to potrebno, za izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki jih imamo kot upravljavec osebnih podatkov, zlasti veljavnih obveznosti komercialnega racunovodstva in davcnih zakonskih zahtev. Pravna podlaga za to vrsto obdelave je clen 6 (1) 1 lit. c GDPR.

Vaši osebni podatki se, ce ni izjem v spodaj navedenih storitvah, hranijo tako dolgo, dokler se uporablja vaš uporabniški racun. Ce v vašem racunu ni bilo nobene aktivnosti, se vaši osebni podatki izbrišejo, ko je namen izpolnjen. Zakonske obveznosti hrambe ali potrebe po pravnih ukrepih, ki lahko izhajajo iz kršitev storitev lahko vodijo do daljšega hrambe vaših osebnih podatkov. V tem primeru vas o tem ustrezno obvestimo.

Podatki, zbrani iz tretjih virov

Prav tako lahko zbiramo osebne podatke o vas, kot so vaše ime in kontaktni podatki za zagotavljanje informacij o izdelkih in storitvah, ki prihajajo iz virov tretjih partij na sejmih in prodajalcih webinarjev, s katerimi sodelujemo.

Pravna podlaga za to obdelavo je clen 6 (1) 1 lit. f GDPR, saj je upravicen interes  naše skupine podjetij, da ohrani svojo uporabniško bazo, prinese nove uporabnike na spletno mesto in obvesti (potencialne) uporabnike o storitvah, ki jih organizira in zagotavlja SPLAT.

Samodejno sprejemanje odlocitev

Vaših osebnih podatkov ne uporabljamo za avtomatizirano odlocanje, ki povzroci pravne ucinke na vas ali podobno pomembno vpliva na vas.

Samodejno zbiranje osebnih podatkov

Ko obišcete spletno mesto iz informativnih razlogov, torej brez registracije, lahko samodejno zbiramo in shranjujemo dolocene podatke v piškotnih datotekah. Takšne podatke uporabljamo zato, da nam pomagajo pri zagotavljanju ucinkovite storitve (npr. Za prilagajanje našega spletnega mesta potrebam vaše naprave koncnega uporabnika ali za omogocanje prijave na našo spletno stran). Pravna podlaga za to dejavnost obdelave je clen 6 (1) 1 lit. b GDPR. 

V primeru, da se osebni podatki obdelujejo med piškotki in / ali podobnimi tehnologijami, ki se uporabljajo v druge namene, npr. Za izboljšanje naše spletne strani ali trzenjske namene, obdelava temelji na clenu 6 (1). f GDPR in predstavlja naš legitimen interes za vzdrzevanje baze uporabnikov, privabljanje novih uporabnikov na spletno stran in obvešcanje (potencialnih) uporabnikov o storitvah, ki jih organizira in zagotavlja SPLAT.

Piškotki, ki jih uporabljamo, nam omogocajo da vidimo:

  • Internetno domeno in IP naslov, s katerega dostopate do naše spletne strani;
  • Vrsta internetnega brskalnika in operacijski sistem racunalnika;
  • Datum in cas obiska naše spletne strani;
  • Strani, ki jih obišcete na naši spletni strani;
  • Strani, ki ste jih delili na druzbenih medijih in podatki na katerem omrezju socialnih medijev;
  • Ce ste se na našo spletno stran povezali z drugega spletnega mesta, naslov tega spletnega mesta;
  • Ce ste bili na naše spletno mesto napoteni iz iskalnika, naslov tega spletnega mesta in iskalni izraz, ki ste ga uporabljali za nas.

Piškotke lahko nadzorujete s konfiguratorjem piškotkov na spletnem mestu ali s spreminjanjem nastavitev brskalnika ( podrobnosti glejte na www.allaboutcookies.org ).

Prejemnik vaših osebnih podatkov

Znotraj skupine SPLAT se lahko vaši osebni podatki prenesejo razlicnim subjektom skupine SPLAT. Pravna podlaga za tak prenos je zakoniti interes skupine SPLAT pri zagotavljanju skupne podpore po meri, pa tudi zakoniti interes skupine podjetij za zagotovitev nemotenega poslovanja med našimi subjekti za zgoraj navedene namene.

Lahko sodelujemo tudi z podjetji tretjih partij in posamezniki, ki nam pomagajo pri zagotavljanju ustreznostinaših izdelkov, podpore našim strankam, gostovanju in dostavi vsebine, pa tudi z ponudniki placilnih storitev. Pravna podlaga za to dejavnost prenosa in obdelave podatkov je cl. 28 GDPR v povezavi s sporazumi o obdelavi podatkov, ki smo jih sklenili z ustreznimi tretjimi podjetji.

Zato bodo naši izvajalci vaše osebne podatke uporabili le v obsegu, ki je potreben za opravljanje njihovih funkcij, in bodo pogodbeno zavezani, da bodo vaše osebne podatke obdelovali le v našem imenu in v skladu z našimi zahtevami.

Vaše osebne podatke lahko razkrijemo, ce smo zakonito pozvani (na primer, ce to zahteva zakon ali sodna odredba). Pravna podlaga za to obdelavo je cl. 6 (1) 1 lit. C GDPR.

Mednarodni prenos podatkov

V okviru zgoraj navedenih dejavnosti izmenjave podatkov se lahko vaši osebni podatki prenesejo v druge drzave (vkljucno z drzavami zunaj Evropske unije), ki imajo lahko drugacne standarde varstva podatkov kot vaša drzava prebivališca. Upoštevajte, da za podatke, ki se obdelujejo v tuji drzavi, lahko veljajo tuji zakoni in so dostopni tujim vladam, sodišcem, organom kazenskega pregona in regulativnim agencijam. Vendar si bomo prizadevali sprejeti razumne ukrepe za ohranjanje ustrezne ravni varstva podatkov tudi pri izmenjavi vaših osebnih podatkov s takimi drzavami.

SPLAT je podjetje s certifikatom o zavezujocih korporativnih pravilih (Controller) katera veljajo za osebne podatke, prenesene v tretjo drzavo zunaj Evropske unije / Evropskega gospodarskega prostora .

V primeru prenosa zunaj Evropske unije je ta prenos varovan s standardnimi pogodbeneimi klavzulami EU. Nadaljnje informacije o omenjenih zašcitnih ukrepih najdete pod: httpss: //ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data -tretje drzave_sl .

Zadrzevalna obdobja

Prizadevamo si, da bi bile naše dejavnosti obdelave vaših osebnih podatkov cim bolj omejene. Ce v tem pravilniku ni dolocenih rokov hrambe, bodo vaši osebni podatki shranjeni le toliko casa, kolikor jih potrebujemo za izpolnitev namena, za katerega smo jih zbirali, in po potrebi, dokler to zahtevajo zakonske zahteve.

Varnost

Za varovanje osebnih podatkov sprejemamo resne varnostne ukrepe. Za zašcito informacij in informacijskih storitev SPLAT skupina uporablja najboljše svetovne prakse kibernetske varnosti, in je vodena z organizacijskimi in tehnicnimi varnostnimi ukrepi, urejeni z internimi dokumenti o varnosti informacij .

Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

Morda boste imeli pravico do brezplacne uveljavitve nekaterih ali vseh naslednjih pravic:

a. lahko zahtevate podatke o tem, ali se vaši osebni podatki (i) hranijo, in (ii) dostop do in / ali (iii) shranjenih dvojnikov vaših osebnih podatkov, vkljucno z namenom obdelave, kategorijami zadevnih podatkov in prejemniki ali kategorijami prejemnikov komur se razkrijejo podatki in kjer je mozno, predvideno obdobje, v katerem bodo osebni podatki shranjeni, ali, ce to ni mogoce, merila, ki se uporabljajo za dolocitev tega obdobja;

b. lahko zahtevate pravilno popravljanje, odstranitev ali omejitev vaših osebnih podatkov, npr. zaradi ( i ) nepopolne ali netocne narave osebnih podatkov, (ii) v kolikor niso vec potrebni za namene, za katere so bili zbrani, (iii) privolitev na kateri je temeljila obdelava, je bila umaknjena ali (iv) ste izkoristili obstojeco pravico do ugovora zoper obdelavo podatkov; v primeru, da vaše osebne podatke obdelujejo tretje osebe, bomo vašo zahtevo za popravek, odstranitev ali omejitev posredovali tudi takim tretjim osebam, razen ce se to izkaze za nemogoce ali vkljucuje nesorazmerne napore;

c. Lahko v strukturirani, pogosto uporabljeni in strojno berljivi obliki prejmete vaše osebne podatke, katere ste nam posredovali, lahko jih tudi brez ovire z naše strani posredujete drugemu upravljavcu; ce pa je tudi tehnicno izvedljivo, imate pravico, da  zahtevate posredovanje osebnih podatkov neposredno od nas k drugemu upravljavcu,

d. odklonite posredovanje in - ne da bi to vplivalo na dejavnosti obdelave podatkov, ki so se izvajale pred takim umikom - kadar koli umaknite svoje soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov;

e. kadar koli ugovarjate, da bodo vaši osebni podatki uporabljeni za namene neposrednega trzenja ali - na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim polozajem,  - da bodo vaši osebni podatki predmet obdelave podatkov v druge namene;

f. ne bi bili podvrzeni kakršni koli samodejni odlocitvi (avtomatske odlocitve, ki temeljijo na avtomatski obdelavi podatkov z namenom presoje vec osebnih vidikov), ki na vas povzrocijo pravne ucinke ali podobno pomembno vplivajo;

g. sprejmte pravne ukrepe v zvezi s kakršno koli kršitev svojih pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kot tudi za vlozitev pritozb pri pristojnih regulatorjih za varstvo podatkov.

Revizija izjave o zasebnosti

SPLAT lahko spremeni ali posodobi izjavo o zasebnosti brez predhodnega obvestila. Vse take spremembe zacnejo veljati, ko bodo objavljene na spletnem mestu. Vaša odgovornost je za spremljanje takšnih posodobitev. Izjava o zasebnosti je bila nazadnje posodobljena na datum, naveden na zacetku te izjave o zasebnosti.

Kontaktni podatki

Ce imate kakršna koli vprašanja v zvezi s to izjavo o zasebnosti, se obrnite na našo odgovorno osebo preko ecdm@splatglobal.com. SPLAT obzaluje, da je mogoce na e-pošto odgovoriti samo na splošna vprašanja o izjavi o zasebnosti.

Zelimo vam prijetno, izboljšano uporabniško izkušnjo na spletni strani!